Wat is EMDR?

EMDR staat voor Eye Movement Desensitization and Reprocessing en is een effectief bewezen methode om nare ervaringen te verwerken. Nadat EMDR in 1989 door Francine Shapiro werd ontdekt, werd het voornamelijk gebruikt om grote, eenmalige traumatische gebeurtenissen te verwerken. Tegenwoordig is er steeds meer bewijs dat het ook bij andere klachten effectief kan zijn, zoals bijvoorbeeld bij meervoudige trauma’s, angstklachten en bij chronische pijn. Ook wanneer iemand last heeft van een negatief zelfbeeld of faalangst kan EMDR worden toegepast. Het bijzondere van de methode is dat hij zeer kortdurend is en zeer effectief.

Wat is een trauma of een traumatische herinnering?

Een gewone emotionele herinnering bestaat altijd uit 2 componenten; een emotie en een filmpje van een bepaalde gebeurtenis. Bij een traumatische herinnering wordt er nog een derde element aan toegevoegd: een negatieve conclusie over zichzelf. Wanneer deze traumatische herinnering zich heeft voorgedaan, zult u telkens wanneer er iets in het dagelijks leven gebeurt dat lijkt op de situatie van destijds, overvallen worden door het gevoel dat hoort bij het oorspronkelijke traumabeeld. Met EMDR is dit effectief en binnen zeer korte tijd op te lossen.

Van belang is wel zich te realiseren dat bepaalde emoties, zoals verdriet bij bijvoorbeeld rouw, met EMDR niet te behandelen zijn; deze horen bij het dagelijks leven. Is er aan de rouw een gevoel van schuld gekoppeld, dan is het schuldgevoel wel te neutraliseren. EMDR ontkoppelt negatieve zelfconclusies van bepaalde emotionele herinneringen, waardoor de herinnering aan een bepaalde gebeurtenis een plaats krijgt en tot rust komt.

Waarvoor is EMDR bedoeld?

Bepaalde gebeurtenissen kunnen diep ingrijpen in het leven van mensen. Een groot deel van de getroffenen 'verwerkt' deze ervaringen op eigen kracht. Bij anderen ontwikkelen zich psychische klachten. Vaak gaat het om zich opdringende herinneringen aan de schokkende gebeurtenis, waaronder angstwekkende beelden (herbelevingen; 'flashbacks') en nachtmerries. Andere klachten die vaak voorkomen zijn schrik- en vermijdingsreacties. Als er aan bepaalde criteria wordt voldaan spreekt men van een 'Post Traumatische Stress Stoornis' (PTSS).

PTSS is het primaire indicatiegebied voor EMDR. De behandelmethode kan ook toegepast worden voor andere psychische aandoeningen. Uitgangspunt is telkens dat deze klachten zijn ontstaan als gevolg van een of meer beschadigende ervaringen. Daarmee worden gebeurtenissen bedoeld die dusdanige sporen hebben nagelaten in het geheugen van de persoon, dat hij of zij er nu nog steeds last van heeft.

Voorbeelden daarvan zijn emotionele verwaarlozing, akelige ervaringen op medisch gebied, verlieservaringen, werkgerelateerde gebeurtenissen en andere schokkende, schaamtevolle of anderszins ingrijpende ervaringen.

Armando Theunisse en EMDR

EMDR wordt bij Armando Theunisse voor diverse doeleinden gebruikt. U wordt vooraf duidelijk uitgelegd hoe de methode werkt. Vervolgens gaan we na welke negatieve herinnering u wilt neutraliseren en of deze voor EMDR geschikt is. Bij gebleken geschiktheid starten we een procedure, die bij vrijwel de meeste mensen direct resultaat oplevert. Indien sprake is van zeer complexe traumaproblematiek wijzen wij u door naar onze specialistische collega’s van Psychologenpraktijk Athos te Naarden.