Coaching for Care!

Binnen de gehele zorgsector zijn veranderingen gaande (organisatie, IT, administratie, budgettering, opleidingseisen, processen) die een grote impact hebben op medewerkers. Dit is in 2012 in een stroomversnelling gekomen (met een waarschijnlijk vervolg in 2013) door extra bezuinigingen. Met name de tweedelijns GGZ is hierdoor extra hard geraakt, maar ook huisartsen en ziekenhuizen worden getroffen. Doordat stijgende zorgkosten in Nederland worden gezien als een structurele ontwikkeling, zal continue verandering en aanpassing de norm worden.

In deze setting mag worden verondersteld dat meer behoefte ontstaat aan begeleiding en coaching van zorgmedewerkers. Daarbij valt te denken aan: burnout coaching en burnoutpreventie, coaching bij reorganisaties (loopbaanbegeleiding) en outplacement.

Bij psychologenpraktijk Armando Theunisse worden medewerkers in de zorg ondersteund om met de spanningen in hun organisatie op elk gebied beter om te gaan. Of het nu gaat om ongewenste reacties van patiŽnten of clienten, leren omgaan met druk, de vele regelgevingen e.d., bij Armando Theunisse vindt u een goede gesprekspartner en begeleider met kennis over de zorg en alle facetten waarmee een medewerker wordt geconfronteerd.