Relatie coaching

Het overkomt velen in het huwelijksleven: de sleur komt er in, er komt afstand en wellicht ook eenzaamheid voor de partners. Een situatie die door niemand wordt nagestreefd.
Relatie-coaching helpt partners om de verbinding naar elkaar weer te herstellen en de relatie weer terug te brengen naar een verdieping en wederzijdse onbevangenheid, zoals die er was aan het begin toen de partners elkaar hebben ontmoet.

Bij Armando Theunisse wordt gewerkt met een scala aan instrumenten, waarvan bijvoorbeeld TA en EFT heel belangrijke zijn.
Wat is EFT? Emotionally Focused Therapy (EFT) is een model voor relatie-coaching, dat gebaseerd is op de hechtingstheorie van Bowlby. Hij was een Britse psychiater die bekend is geworden door zijn theorieŽn over hechting tussen opvoeders en kinderen. Hij benadrukte het belang van een goede interactie tussen hen om een goede hechting tot stand te laten komen. Bowlby geloofde dat met name een sensitieve houding van de moeder voor de signalen van het kind een veilige hechting tot stand liet komen. De wijze waarop de hechting tot stand komt, heeft volgens hem een voorspellende waarde voor de emotionele ontwikkeling van een kind op latere leeftijd. Het niet-veilig gehecht zijn kan leiden tot verschillende moeilijkheden, zoals leerproblemen, problemen met zelfwaardering en eigenwaarde en moeite hebben met het aangaan van relaties. EFT stelt de emoties van de partners centraal en streeft naar een verbeterde emotie-interactie binnen het systeem. EFT is een integratief model, waarin drie perspectieven gecombineerd worden: de hechtingstheorie, het intrapsychische of experientiŽle perspectief en het interpersoonlijke- of systemische perspectief. EFT is wetenschappelijk onderbouwd en evidence based.