Familieopstellingen - Systemisch werk

Een familieopstelling geeft inzicht in de invloeden van uw familiesysteem op uw leven. Een verfrissend inzicht in de dynamiek die er in uw huidige gezin, of het gezin van herkomst, aanwezig zijn. Deze invloeden werken door in uw relaties, werk en bijvoorbeeld ook in het maken van keuzes. Een familieopstelling kan daar inzicht in geven. Naast het familiesysteem is het ook mogelijk om te werken met bijvoorbeeld loopbaan- of organisatievragen. Opstellingen kunnen zowel groepsgewijs als individueel plaatsvinden.

Wat kan men met een opstelling bereiken?

De opstellingen zijn een no-nonsense middel om onbewuste, belemmerende en vaak onzichtbare patronen aan het licht te brengen en er daadwerkelijk verandering in te brengen.

Welke themaís?

De volgende en vergelijkbare vragen en themaís zijn uitermate geschikt om in een opstelling te behandelen:
- Hoe houd ik mijn energie in balans?
- Wat zou ik kunnen doen om patronen van ziekte, onrust te doorbreken?
- Hoe kan ik de relatie met mijn familieleden of gezin verbeteren?
- Waarom kan ik me lastig binden?
- Wat maakt dat ik bepaalde emoties zo sterk voel, en waar komen ze vandaan?
- Ik kom steeds dezelfde problemen tegen in relaties of in werk, hoe kan ik dit veranderen?
- Wat maakt dat mijn organisatie of afdeling zo moeizaam functioneert en kan ik daarin   verandering aanbrengen?
Door het deelnemen aan opstellingen, niet alleen als "cliŽnt", maar ook als toeschouwer, krijgt men vaak inzicht op een dieper niveau. Opstellingen zijn daardoor prima geschikt voor thema's die met het verstand niet zo gemakkelijk te bevatten zijn.

Individuele familieopstellingen

Individuele opstellingen zijn minimaal even effectief als opstellingen in groepen. Ook kunnen dezelfde thema's uitgewerkt worden. Alleen de manier van werken is anders. In plaats van de representanten, (de mensen uit de groep die een familielid voorstelt) kunnen in een individuele sessie ook bijvoorbeeld stenen, poppetjes, blokjes of gekleurde matjes, de representanten vervangen.
Ook kunnen de coach en uzelf om beurten plaats nemen in de rol van representant. De coach zal dan afwisselend de rol van begeleider en representant op zich nemen. De eerste manier geeft veelal diepe, nieuwe inzichten, terwijl de tweede manier meer toegang tot verandering op zielsniveau geeft.

Beide manieren worden bij psychologenpraktijk Armando Theunisse toegepast en zijn zeer doeltreffend.