Burn-out preventie

Bij de coaching ben je meestal al te laat; bij ons preventie-programma kunnen cliŽnten leren hoe Burn-out te voorkomen is. Onze opzet en leerdoelen daarbij zijn praktisch en concreet. Met opdrachten wordt geleerd zowel de Ouderlijke als de Kinderlijke dimensie te (her)ontdekken en wordt een nieuwe balans opgemaakt. Door de implementatie van het programma ervaren cliŽnten dat het leven al verbluffend snel in plezierigheid toeneemt. Het programma wordt individueel maar ook in groepen gegeven, bijvoorbeeld voor bedrijven of instellingen. In een cursusdag worden personeelsleden aan het werk gezet om Burn-out bij zichzelf te voorkomen! Over het algemeen wordt zoín dag ervaren als zeer nuttig en leuk!

Experienced Based

De Bipolaire methodiek is Experienced based; dat wil zeggen opgesteld en gestoeld op de ervaringen van honderden cliŽnten die een Burn-out gehad hebben. De leerstof is daarom jarenlang in de praktijk getoetst en niet gebaseerd op louter theorie uit de boeken. Op basis van al die ervaringen is een universeel programma ontstaan dat in de dagelijkse praktijk zijn nut heeft bewezen.

Een dag in-company leren en luisteren naar het preventie-programma kan het ziekteverzuim in een organisatie danig doen terugdringen. De meeste vormen van arbeidsongeschiktheid laten een dalende trend zien. Anno 2012 zien we dat Burn-out juist in toenemende mate optreedt. Voorkomen is beter dan genezen!