Wat is mindfulness?

Mindfulness is de belangrijkste component van de Mindfulness Based Cognitive Therapy (MBCT).
In het Nederlands wordt het vertaald als Aandachtgerichte Cognitieve Therapie. Het ontwikkelen van een andere houding tegenover (psychische) problemen is het doel. Deze houding kenmerkt zich door nauwkeurig waarnemen, toelaten en niet direct reageren waardoor er ruimte komt voor een andere reactie dan vanuit oude ingesleten patronen.

Mindfulness heeft twee componenten. De eerste betreft zelfregulatie van de aandacht (aandachttraining). De aandacht is gericht op de onmiddellijke lijfelijke en verstandelijke reacties en het herkennen van mentale patronen in het huidige moment. De tweede component is de nieuwsgierige en accepterende houding tegenover dat wat ervaren wordt. Elke gedachte, elk gevoel en elke lichamelijke gewaarwording wordt toegelaten, zonder er iets aan te willen veranderen.

Mindfulness kan worden aangeleerd met oefeningen die ontleend zijn aan inzichtmeditatie: meditatie gericht op de ademhaling, meditatie gericht op lichamelijke gewaarwordingen en keuzevrije opmerkzaamheid. Centraal in deze toepassing van mindfulness staat dat men oude, ingesleten en automatische gewoonten leert herkennen als ze zich voordoen en de aandacht richt op de emotionele lading bij het patroon. Uit dit steeds weer toelaten ontstaat er vrijheid om op een andere manier te handelen. De vorm waarin psychologenpraktijk Armando Theunisse de Mindfulness aanbiedt, is een prachtig voorbeeld van een combinatie tussen coaching en psychologie. Wij baseren ons op de cursusmethodiek van Ger Schurink.

Mindfulness Training

MBCT Trainingen richt zich op de integratie van mindfulness in psychotherapie, trainingen en coaching bij een breed scala aan (psychische) problemen.

Wat bieden wij u?

- Mindfulness trainingen (MBCT) individueel en in groepen.
- Workshops individueel en in groepen.