Hoe gaan we te werk?

Als u bij ons een coachings- of counselingstraject wilt aangaan, beginnen we met een vrijblijvend kennismakingsgesprek waarin we gaan bekijken welke weg we het beste kunnen inslaan. Coaching en counseling is strikt vertrouwelijk en valt onder het beroepsgeheim. Ook wanneer het counselingstraject vergoed wordt door een derde partij, zoals een werkgever, wordt niets uit de gesprekken besproken met deze partij zonder uw uitdrukkelijke toestemming. Als behandelaars wandelen we een stukje met u mee totdat u het zelf weer kunt. We geven u de sleutel mee voor het oplossen van uw probleem. Ben je jonger dan 16 jaar, dan is toestemming van beide ouders vereist om met een traject te starten.

De coaches en psychologen van Armando Theunisse inventariseren uw hulpvraag. Er wordt gekeken naar mogelijkheden en belemmeringen en bepaalde patronen in het eigen gedrag. Vervolgens wordt er duidelijk uitgelegd welke mechanismen achter bepaald (vastlopend) gedrag kunnen zitten. Gedrag wordt namelijk vaak beinvloed door normen, waarden, overtuigingen, karaktertrekken en drijfveren. De coaches richten zich dan ook vooral op deze onzichtbare mechanismen. Met andere woorden, Armando Theunisse probeert het probleem inzichtelijk voor u te maken.
De coach maakt u bewust van uw gedrag en de effecten hiervan in uw keuzes, op situatie of relatie. Dit bewustwordingsproces geeft u vaak al rust en kennis. Bij Armando Theunisse kunt u groeien in uw ontwikkeling en meer te weten komen over uzelf.

Vervolgens wordt er bekeken welke begeleidingsmethoden er zijn om de vastlopende patronen te doorbreken, op te lossen en of deze methoden ook goed op uw vraag en behoeften aansluiten. In goed overleg met u gaan we bepalen welke methode het beste bij u past. Als de begeleiding is gestart, evalueren we regelmatig de vorderingen; bijstellingen zijn tussentijds altijd mogelijk. De coachdoelen kunnen onder andere gericht zijn op:

  • aanleren van specifieke vaardigheden (meer zelfvertrouwen, assertiever …)

  • persoonlijke ontwikkeling

  • versterken/verbeteren van relaties (op het werk, privé)

  • conflicthantering

  • burn-out coaching, preventie

  • verbeteren van vitaliteit

  • en dergelijke....