Burn-out coaching

Het leven bestaat uit tegenstellingen. Niemand is altijd gezond. Iedereen is ook weleens ziek. Het besef dat we gezond zijn ontstaat juist omdat we ook weleens ziek zijn. Dit wordt het principe van de Bipolariteit genoemd.

Burn-out zijn, laat zich vanuit de Bipolariteit goed verklaren. Wie burn-out is, is te lang eenzijdig (oftewel unipolair) actief geweest. De balans tussen passief en actief zijn is verdwenen. Daarnaast zien we eveneens dat een noodzakelijke balans tussen denken en voelen verstoord is geraakt. In de kern kan gesteld worden dat de verhouding tussen de Ouderlijke dimensie, die ervoor zorgt dat wij ons verantwoordelijk en arbeidzaam inspannen en de Kinderlijke dimensie, waarbij wij genieten en verwonderen in de mens in onbalans verkeert. Om van burn-out te herstellen, zal die balans opnieuw gevonden moeten worden.

Onze burn-outbegeleiding is er op gericht dat de burn-outer zijn Kind-dimensie gaat herontdekken en wordt er in kaart gebracht hoe de Ouder-dimensie het in het leven heeft kunnen overnemen. Door een nieuwe balans aan te brengen en opnieuw grenzen vast te stellen in het dagelijks functioneren, zal het herstel vorderen en kan de burn-outer weer re-integreren in het werk.

Met de introductie van de Bipolaire methodiek wil psychologenpraktijk Armando Theunisse een bijdrage leveren aan de discussie over de wijze waarop wij mensen gezond en plezierig kunnen leven en werken. In 2011 is de methode door het NIP (Nederlands Instituut van Psychologen) geaccrediteerd en wordt de methode als post-doctoraal onderwijs aangeboden aan psychologen. Daarnaast voldoet de methode aan de richtlijn ‘Burn-out’ die is opgesteld door de Landelijke Vereniging voor Eerstelijnspsychologen.