thuis

Welkom bij psychologenpraktijk Armando Theunisse!

Het overkomt ons allemaal wel eens dat we soms lijken vast te lopen in een probleem, een situatie op het werk of in een relatie. Ons bekende gedrag schijnt niet meer te werken. Dat wat we vertrouwd waren te doen, lijkt nu niets op te lossen of te helpen. Zoals onze naam aanduidt, geven wij coaching en begeleiding met zorg! En dat is wat psychologenpraktijk Armando Theunisse anders maakt dan een gemiddelde coachingspraktijk.
De coaches en psychologen van psychologenpraktijk Armando Theunisse begeleiden u om uw patronen weer te doorzien. Hierbij wordt een combinatie gemaakt van coachingstechnieken en methoden uit de psychologie. Beide vullen elkaar aan en zorgen ervoor dat wij u optimaal kunnen begeleiden naar verbetering van welzijn in zowel werk- als in de privésituatie.

Zelfontplooiing
Indien u gericht bent op groei en vergroting van uw zelfontplooiing, is een begeleidingstraject van psychologenpraktijk Armando Theunisse een antwoord op uw behoeften!

Psychologenpraktijk Armando Theunisse werkt in haar dienstverlening volgens de regels van de Nederlandse Vereniging voor Bipolaire Coaches en Therapeuten en het NOBCO. Er geldt voor onze dienstverlening een beroepsgeheim. Doordat wij onafhankelijk werken van andere partijen, zoals bijvoorbeeld de ziektekostenverzekeraars, kunnen wij ook garanderen dat de vertrouwelijkheid in onze gespreksvoering gewaarborgd blijft.nobco    nip    nibcot