Wat is Hypnose?

Hypnose is afgeleid van het Griekse woord "hypnos". Dit betekent "slaap". Hoewel het uiterlijk op slaap lijkt, heeft EEG-onderzoek aangetoond dat slaap en hypnose sterk verschillend zijn. Hypnose is het best te omschrijven als een andere bewustzijnstoestand. Maar in tegenstelling tot wat vaak gedacht wordt, is hypnose of trance helemaal geen opzienbarend verschijnsel. Bijna iedereen maakt in het dagelijkse leven hypnose-achtige toestanden mee. U bent zo geconcentreerd bezig met iets dat u niet eens iemand hoort binnenkomen. U rijdt met uw auto langs een bekende route en ineens realiseert u zich dat u de laatste vijf minuten niets hebt opgemerkt om u heen en dat u dus op 'de automatische piloot' hebt gereden. Dit zijn allemaal vormen van spontane hypnose. Het is een toestand van geconcentreerde aandacht waardoor men zich losmaakt van de uitwendige omgeving en opgaat in een innerlijke wereld. Deze toestand noemt men ook wel eens "trance". In wezen is er geen verschil tussen dergelijke alledaagse trances en de hypnotische trance in hypnotherapie.

Wat is Hypnotherapie?

Hypnose is een prachtig hulpmiddel bij de behandeling van heel wat psychische en psychosomatische klachten. Hypnotherapie is een goede methode om vraagstukken en of problemen aan te pakken waar we bewust aan willen werken, maar waar onze bewuste wil tekort schiet om het gestelde doel te bereiken. Door het bewuste en het onbewuste beter op elkaar af te stemmen, kunnen we het gestelde doel bereiken.

Hoe werkt het?

Om contact te maken met het onderbewuste (uw innerlijk) wordt doelbewust gebruik gemaakt van een 'trance'. In trance komt u bij (oor-)zaken terecht die in het onderbewuste zijn opgeslagen en waarvan u soms het bestaan nauwelijks wist of niet bewust was. D.m.v. suggesties of therapeutische interventies worden de oorzaken van de klachten bestreden of worden obstakels, die u belemmeren om bepaalde vaardigheden van u verder te ontplooien of te ontwikkelen, opgeruimd. Begeleid door uw therapeut krijgt u meer controle en inzicht over uw onbewuste 'doen en laten' en wordt u bewuster van uw kwaliteiten of talenten. Voor de meeste mensen is hypnose een aangename, ontspannende ervaring.

Wanneer kan hypnotherapie helpen?

Hypnotherapie kan helpen bij:
- emotionele ervaringen: vroeger of nu
- schuldgevoel, somberheid
- stressklachten, overspannenheid, burnout
- vage lichamelijke klachten en pijn
- onzekerheid, gebrek aan zelfvertrouwen
- slaapproblemen
- onverwerkte rouw, na overlijden, echtscheiding ed.

Kan iemand u in hypnose iets laten doen wat u niet wilt?

NEE. De cliŽnt houdt controle. U heeft ook in hypnose zelf controle over wat er gebeurt. U hoeft niet bang te zijn voor controleverlies als u in hypnose bent. U blijft in trance alert en bewust. En als het nodig is, kunt u onmiddellijk terugkomen in uw normale manier van denken. Uw 'observerende ik' blijft op de achtergrond aanwezig om de controle weer over te nemen als dat nodig is. Niemand kan u dwingen iets te zeggen of te doen wat u niet wilt zeggen of doen. Alle hypnose is "zelf" hypnose, u hebt zelf invloed op wat er in hypnose gebeurt!

Is er een risico dat u er niet uitkomt?

NEE, zelfs als u in slaap valt gaat de hypnose toestand over in slaap en wordt u gewoon wakker. Een goede afronding is belangrijk.